شبیه سازی مقاله ارزیابی عملکرد سیستم ذخیره ساز مغناطیسی ابر رسانا(SMES) برای جبران سازی فرورفتگی ولتاژ | انجام پروژه دانشجویی

توضیحات کوتاه محصول

نام فارسی مقاله:

شبیه سازی مقاله ارزیابی عملکرد سیستم ذخیره ساز مغناطیسی ابر رسانا(SMES) برای جبران سازی فرورفتگی ولتاژ

نام انگلیسی مقاله:

Performance Evaluation of SMES System for Initial and Steady Voltage Sag Compensations

دانلود رایگان مقاله

فایل شبیه سازی شامل یک فایل توضیحات شبیه سازی ۱۵ صفحه ای با فرمت ورد نیز میباشد.
شبیه سازی دقیقا با روش گفته شده در مقاله انجام شده و از اطلاعات داده شده در مقاله استفاده شده است.

درصورت هر گونه مغایرت شبیه سازی با نتایج مقاله، مبلغ پرداخت شده توسط پژوهشکده عودت داده خواهد شد.

76000 تومان