شبیه سازی هماهنگی رله ها در ریزشبکه

توضیحات کوتاه محصول

شبیه‌سازی دارای دو فایل سیمولینک و چند m فایل می‌باشد. این شبیه‌سازی‌ها با متلب 2016b انجام شده است و با ورژن‌های پایین‌تر متلب قابل اجرا نیست. همراه شبیه سازی فایل آموزش نیز قرار داده شده است. در فایل آموزش روند شبیه‌سازی به صورتی جزء به جزء توضیح داده شده و روش ران کردن فایل ها مختلف بیان شده‌است.

مقاله‌ی شبیه سازی شده مربوط به سال 2017 میباشد که به صورت رایگان در این قسمت قرار داده شده است.

دانلود رایگان مقاله

دانلود ترجمه مقاله

98000 تومان

توضیحات

هماهنگ‌سازی بهینه رله برای ریزشبکه‌ها با استفاده از بهینه‌سازی ترکیبی ازدحام ذرات اصلاح شده و روش برنامه ریزی خطی بازه‌ای

آموزش شبیه‌سازی مقاله در زمینه هماهنگ سازی رله

مقدمه

شبیه‌سازی دارای دو فایل سیمولینک و چند m فایل می‌باشد. این شبیه‌سازی‌ها با متلب 2016b انجام شده است و با ورژن‌های پایین‌تر متلب قابل اجرا نیست. در ادامه روند شبیه‌سازی به صورتی جزء به جزء توضیح داده شده و روش ران کردن فایل ها مختلف بیان شده‌است.

جمع‌آوری داده‌ها برای سیستم مورد مطالعه (پوشه Data Collector)

در اولین مرحله شبیه‌سازی، لازم است جریان خطای سیستم برای سناریوهای مختلف خطا محاسبه شود. برای این کار، سیستم مورد مطالعه مقاله در دو حالت متصل به شبکه و ایزوله در سیمولینک متلب شبیه‌سازی شده‌است. فایل Connected.slx در پوشه Data collector مربوط به شبیه‌سازی سیستم مورد مطالعه در حالت متصل به شبکه بوده و فایل Isolated.slx نیز مربوط به حالت ایزوله می‌باشد. یکی از نکات بسیار مهم که باید به آن توجه شود این است که در مقاله بیان شده است که پنج DG با ظرفیت نامی MVA 5 در سیستم نصب شده است با این وجود، مقدار بار سیستم ایزوله بر اساس داده‌هایی که برای سیستم IEEE14bus موجود است MW 47 می‌باشد. مشخص است که …

 

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: پژوهشکده
  • فروشنده : پژوهشکده
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.