بهینه سازی تعداد، محل و اندازه تولیدات پراکنده (DG) و جبران کننده های استاتیکی توزیع (DSTATCOM) با توجه به قابلیت بارگذاری

توضیحات کوتاه محصول

بهینه سازی مکان، تعداد و ظرفیت تولیدات پراکنده (DG) و DSTATCOM بر اسا روش مقاله و با استفاده از دو الگورتم ژنتیک و گرگ خاکستری و برای دو شبکه 33 و 69 باسه انجام شده است. کدهای هر دو شبیه سازی در این فایل قرار داده شده است. آموزش کامل کدنویسی به همراه نتایج بدست آمده از بهینه سازی نیز در این فایل قرار دارد.

مقاله‌ی شبیه سازی شده در زمینه جایابی بهینه تولید پراکنده (DG) و  DSTATCOM به صورت رایگان در این قسمت قرار داده شده است.

نام انگلیسی مقاله:

Optimal Multi-objective Number, Locating, and Sizing of Distributed Generations and Distributed Static Compensators Considering Loadability using the Genetic Algorithm

لینک دانلود رایگان مقاله‌

88000 تومان

توضیحات

جایابی بهینه تولید پراکنده (DG) و DSTATCOM

شبیه سازی مورد نظر برای دو سیستم IEEE 33 Bus و IEEE 69 Bus و با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) و الگوریتم گرگ خاکستری (GWO) انجام شده است. فایل شبه سازی حاوی دو پوشه GA و GWO می‌باشد که در هر یک از این پوشه‌ها، شبیه‌سازی های مربوط به الگوریتم‌های مربوطه قرار دارد. در هر پوشه نیز دو پوشه دیگر با نام‌های IEEE_33 و IEEE_69 نام گذاری شده است و حاوی کد سیستم مورد نظر می‌باشد.

برای پخش بار مانند مقاله از پخش بار پس‌رو پیش‌رو استفاده شده است. آموزش کامل این الگوریتم در فایل pdf همراه این فایل ارسال شده است که backward-forward -pakhshe bar نام گذاری شده است. در این فایل الگوریتم مورد استفاده برای پخش بار برای سیستم IEEE 33 Bus به صورت کامل و جزء به جزء توضیح داده شده‌است. در تمام شبیه سازی‌ها از این روش پخش بار استفاده شده است.

انجام پروژه دانشجویی

دانلود پروژه های آماده

دانلود پروژه های برق

دانلود شبیه سازی مقاله

دانلود شبیه سازی در متلب

دانلود شبیه سازی در گمز

دانلود ترجمه مقاله

دانلود سمینار

 

 

 

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: پژوهشکده
  • فروشنده : پژوهشکده
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.