حراج!

ردیابی نقطه حداکثر توان برای سیستم های فتوولتائیک با اینورتر رشته ای بر پایه الگوریتم ولتاژ پنجره محدود شده – ترجمه مقاله

توضیحات کوتاه محصول

چکیده:

در اینورترهای رشته‌ای مورد استفاده در سیستم PV با دیود بای پس، لازم است تا الگوریتم های ردیابی نقطعه حداکثر توان کلی (GMPPT) بهبود داده شود تا بتوان به نقطه عملکردی با حداکثر توان قطعی رسید. برای حل این مسئله چندین الگوریتم ارائه شده است اما بیشتر این الگوریتم ها نیازمند پویش ولتاژ ارایه‌های PV در رنج وسعی هستند که این رنج از نزدیکی ولتاژ صفر تا ولتاژ مدار باز می‌باشد که این موضوع باعث افزایش زمان پویش و در نتیجه آن تلف شدن انرژی می شود. در این مقاله یک روش MPPT کلی جدید ارائه شده است که به طور قابل توجه ای باعث محدود شدن رنج  پنجره ولتاژ می شود و به سرعت پیک توان کلی را در تمام شرایط سایه بدست می‌آورد. با استفاده از آزمایش های تجربی و مقایسه های تجربی با الگوریتم های GMPPT، ویژگی های برتر روش ارائه شده نشان داده شده است.

کلمات کلیدی: ردیابی نقطعه حداکثر توان (MPPT)، سیستم های قدرت فتوولتائیک، اینورترهای رشته‌ای

لینک دانلود رایگان مقاله

20000 تومان 18000 تومان