مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال-ترجمه مقاله

توضیحات کوتاه محصول

مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال-ترجمه مقاله

مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقالترجمه مقاله

چکیده

این مقاله برای توسعه یک ابزار ریاضی به منظور مدل سازی هزینه بازار برق جهت اتخاذ تصمیم و راهکار در برنامه ریزی توسعه شبکه برق و خطوط انتقال می باشد. این مدل سازی ریاضی بر پایه تئوری بازی در ریاضیات و مفهوم ایده رفاه اجتماعی در اقتصاد خرد است. در این مطالعه، ما کمپانی های مولد را به عنوان Cournot player و اپراتورهای سیستم انتقال را به عنوان برنامه ریز تنظیم شده انتقال اجتماعی(TSO) لحاظ می کنیم.

برای مقابله با مسأله تعادل-نش چندگانه، مفهوم تعادل بدترین نش تعریف شده و به صورت ریاضی فرموله شده است. ساختار ریاضی توسعه داده شده، یک مسأله «برنامه ریزی خطی ترکیبی صحیح» است. این ساختار ریاضی با شکل و فرم بسته به طرز مناسبی با استفاده از بسته های محاسباتی موجود حل می شود.

25000 تومان

توضیحات

مدل سازی هزینه بازار برق با ارزیابی سرمایه گذاری خطوط انتقال-ترجمه مقاله

دانلود رایگان مقاله اصلی

 

دانلود پروژه های آماده

دانلود پروژه های برق

دانلود شبیه سازی مقاله

دانلود شبیه سازی در متلب

دانلود شبیه سازی در گمز

دانلود ترجمه مقاله

دانلود سمینار

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: پژوهشکده
  • فروشنده : پژوهشکده
  • هنوز امتیازی یافت نشده است.