حراج!

راه حل مبتنی بر MAS برای استراتژی مدیریت انرژی سیستم های تولید توزیع شده – ترجمه مقاله

توضیحات کوتاه محصول

نام فارسی مقاله:

راه حل مبتنی بر MAS برای استراتژی مدیریت انرژی سیستم های تولید توزیع شده

نام انگلیسی مقاله:

MAS-based solution to energy management strategy of distributed generation system

دانلود رایگان مقاله

چکیده:

این مقاله در مورد مسئله مدیریت انرژی یک سیستم تولید پراکنده (DGS) برای اطمینان از تامین انرژی با امنیت بالا متمرکز شده است. در مرحله اول، با توجه به اینکه DGS از انواع زیادی از منابع انرژی توزیع شده (DERs) و یک گروه از بارها تشکیل شده ، یک سیستم چند عامله (MAS) بر اساس دو طرح سلسله مراتبی کنترل هماهنگ غیر متمرکز برای مقابله با مشکل پیچیده مدیریت انرژی DGS ساخته شده است ، و پلت فرم JADE برای پیاده سازی مبتنی بر MAS استراتژی مدیریت انرژی اعمال شده است. سپس، مودهای تغییر رفتارهای هر واحد DER یا بار بر اساس مدل شبکه پتری (PN) شرح داده شده است. و یک ارزیابی امنیت ولتاژ (VSA) شاخص-L ایجاد شده است. با توجه به شاخص-L ، چهار حالت عامل های مختلف DGS تعیین می شود و دستورات کنترل هماهنگ در عامل سطح بالا اعمال می شود. بر اساس مدل PN، با توجه به دستورات کنترل هماهنگ ، استراتژی های کنترل سوئیچینگ در سطح پایین تر عامل واحد مربوطه طراحی می شوند تا از تامین انرژی امن در برابر شرایط عملیاتی متغیر اطمینان حاصل کنند. علاوه بر این، غیر متمرکز مداوم کنترل کننده ی واحد عامل سطح پایین تر نیز برای تنظیم پویای عملکرد خروجی ارائه شده است. در نهایت، اعتبار طرح کنترلی ارائه شده با استفاده از نتایج شبیه سازی نشان داده شده است.
کلمات کلیدی: DGS، مدیریت انرژی، MAS، VSA، PN

26000 تومان 24000 تومان