شبیه سازی توزیع بهینه منابع تجدیدپذیر در ریزشبکه (میکروگرید) با در نظر گرفتن پاسخگویی بار – انجام پروژه دانشجویی

توضیحات کوتاه محصول

نام فارسی مقاله:

توزیع بهینه منابع تجدیدپذیر در ریزشبکه (میکروگرید) با در نظر گرفتن پاسخگویی بار

دانلود رایگان مقاله

شبیه سازی توزیع بهینه منابع تجدیدپذیر در ریزشبکه، این شبیه سازی با استفاده از GAMS انجام شده است. برای اجرای برنامه دقت شود سولور (Solver) بر روی CONOPT تنظیم شده باشد و برنامه گمز نیز به درستی کرک شده در غیر اینصورت احتمال دارد که ران کردن برنامه با خطا روبه رو شود.

شبیه سازی برای دو حالت Case1 و Case2 انجام شده است. در Case1 مسئله دارای سه دیزل ژنراتور و سه مصرف کننده می‌باشد.

درصورت هر گونه مغایرت شبیه سازی با نتایج مقاله، مبلغ پرداخت شده توسط پژوهشکده عودت داده خواهد شد.

76000 تومان