شبیه سازی درایو موتور سنکرون مغناطیسی دائم با مبدل ماترسی و روش کنترل مستقیم گشتاور (DTC) | انجام پروژه دانشجویی

توضیحات کوتاه محصول

در این شبیه سازی، یک موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) شبیه سازی شده است که با یک مبدل ماتریسی کنترل میشود. برای کنترل مبدل ماتریسی، از روش کنترل مستقیم گشتاور(DTC) استفاده شده است.

شبیه سازی درایو موتور سنکرون مغناطیسی دائم با مبدل ماترسی و روش کنترل مستقیم گشتاور (DTC) به همراه توضیحات کامل و دقیق شبیه سازی.

درصورت هر گونه مغایرت شبیه سازی با نتایج مقاله، مبلغ پرداخت شده توسط پژوهشکده عودت داده خواهد شد.

دانلود پروژه های آماده

دانلود پروژه های برق

دانلود شبیه سازی مقاله

دانلود شبیه سازی در متلب

دانلود شبیه سازی در گمز

دانلود ترجمه مقاله

دانلود سمینار

76000 تومان