دپارتمان متلب و سیمولینک

آموزش استفاده از توابع متلب برای مدل سازی در سیمیولینک – (رایگان)
آموزش استفاده از توابع متلب برای مدل سازی در سیمیولینک – (رایگان)   دریافت آموزش از سایت فرادرس   در فیلم آموزشی «استفاده...
آموزش طراحی کنترل بهینه تناسبی با ترکیب سیمیولینک و متلب
آموزش طراحی کنترل بهینه تناسبی با ترکیب سیمیولینک و متلب   دریافت آموزش از سایت فرادرس در فیلم آموزشی «طراحی کنترل بهینه تناسبی...