درباره ما

پژوهشکده فعالیت خود را از اوایل سال 1395 آغاز نموده است و در این راستا دارای برنامه‌های بلندمدت می‌باشد. ما کسب‌وکار خود را با مجموعه‌ای کوچک آغاز کرده‌ایم و اعتقاد داریرم که قدرت خود را برای توسعه از شما خواهیم گرفت. ما کارمان را درست ارائه می‌دهیم و متقابلن  از انتخاب و حمایت شما بهره خواهیم برد.

با توجه به رشد روزافزون خدمات آنلاین در دنیای امروز، پژوهشکده نیز با هدف کسب‌وکار اینترنتی و  کارآفرینی از این طریق در آینده، اقدام به ارائه خدمات آنلاین نموده است و درصدد توسعه این خدمات و توسعه سایت در زمینه‌های مختلف می‌باشد. در حال حاضر خدمات ما شامل خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در زمینه‌های علمی می‌باشد. مجریان ما کارهای مشاوره، انجام پروژه و تدریس خصوصی را با ضمانت اجرا کرده و جلسه رفع اشکال رایگان ارائه می‌دهند.