پژوهشکده را پیشنهاد میکنیم، زیرا:

1- خدماتمان را با ضمانت ارائه می‌دهیم.

2- چگونگی ضمانت را در با شما توافق می‌کنیم.

3- ارتباط شما با مجریان را در طول انجام پروژه برقرار می‌کنیم.

4- به منظور فراهم نمودن اطمینان خاطرتان از درستی روند اجرا، پروژه را در فازهای مختلف و متوالی تحویل می‌دهیم.

5- در نهایت پس از تحویل کامل پروژه، امکان بررسی و اعلام رضایت یا عدم رضایت شما از کل کار را به شما خواهیم داد و بررسی‌های مربوطه تا رسیدن به رضایت کامل شما انجام خواهد گرفت.

با توجه به رشد روزافزون خدمات آنلاین در دنیای امروز، پژوهشکده نیز با هدف کسب‌وکار اینترنتی و کارآفرینی از این طریق در آینده، اقدام به ارائه خدمات آنلاین نموده است و درصدد توسعه این خدمات و توسعه سایت در زمینه‌های مختلف از جمله تولید محتوای کمک آموزشی می‌باشد.

در حال حاضر خدمات ما شامل خدمات مشاوره‌ای و اجرایی در زمینه‌های علمی و تولید محتوای کمک آموزشی می‌باشد. مجریان ما کارهای مشاوره و انجام پروژه کمک آموزشی و تدریس خصوصی در همه‌ی مقاطع و زمینه‌ها را با ضمانت اجرا و تحویل و جلسه رفع اشکال رایگان ارائه می‌دهند.

فرشگاه سایت نیز شامل تحقیقات و پروژه‌ دانشجویی و کاربردی در زمینه‌های مختلف است که کاربران می‌توانند در صورت نیاز خریداری و دانلود نمایند.

پژوهشکده فعالیت خود را از اوایل سال 1395 آغاز نموده است و در این راستا دارای برنامه‌های بلندمدت می‌باشد. ما کسب‌وکار خود را با مجموعه‌ای کوچک آغاز کرده‌ایم و اعتقاد داریم که قدرت خود را برای توسعه از شما خواهیم گرفت. ما کارمان را درست ارائه می‌دهیم و متقابلن  از انتخاب و حمایت شما بهره خواهیم برد.

دانلود پروژه

سفارش پروژه شما با تضمین ارائه می‌شود. زیرا:

1- ما کیفیت را فدای قیمت نمیکنیم. در این راستا چنانچه قیمت پیشنهادی از طرف شما با قیمت پروژه اختلاف زیادی داشته باشد، پروژه برای اجرا ثبت نخواهد شد. چراکه عدم توافق و عدم رضایت مجری از قیمت‌گذاری، ناخواسه در کیفیت کار تاثیرگذار خواهد بود.

2- قیمت‌گذاری و روند اجرای پروژه تمامن با هماهنگی کامل میان مشتری و مجری خواهد بود، چراکه هرگونه عدم هماهنگی در این امور کم شدن کیفیت و عدم رضایت مشتری را در پی خواهد داشت.

3- در صورت اثبات هرگونه تخلف از طرف مجری و پیرو آن انصراف مشتری از ادامه کار، کلیه مبالغ دریافت شده تمامن به مشتری عودت خواهد شد.

4- برای پروژه‌های کوچک، 2 ساعت و برای پروژه‌های بزرگ، 4 ساعت حق توجیه و رفع اشکال به صورت صوتی و رایگان برای مشتری در نظر گرفته شده است که در صورت تمایل میتواند از آن استفاده و رفع اشکال نماید.

5- پس از اتمام کار و تحویل کامل پروژه، مشتری تا 5 روز فرصت جهت بررسی و استفاده از پیشتیبانی رایگان پژوهشکده را دارد و می‌تواند نسبت به آن اقدام نماید.